dimecres, 10 de febrer de 2016

Els carrers es veuen bruts

Bona tarda Salt, avui us proposo parlar dels nostres carrers, de lo bruts que es veuen.

Sota el meu punt de vista, els carrers del nostre poble, les places i els parcs, estan bruts. Estan plens de deixalles, excrements de gossos, papers, xiclets, cigarros, etc.


      - En menys de dos metres, hem pogut trobar tot això i més davant del pavelló de Salt - 

Ara bé, si som capaços de veure això, també hem de ser capaços de reconèixer que qui té la gran culpa som nosaltres i no pas l’ajuntament. Aquesta afirmació és així perquè com tots sabem, tenim unes persones que treballen perquè el nostre poble estigui net, i crec sincerament que tots ells realitzen molt bé la seva feina. Però si nosaltres, no contribuïm a que aquests treballadors tinguin menys feina, està clar que no donen l’abast i per tant, Salt és veu brut.

I doncs? Ens és igual que el poble es vegi brut? Ens és igual que qualsevol persona caminant tranquil·lament pugui trepitjar un excrement de gos? O que algun nen es fiqui un cigarro de terra a la boca?
No podem exigir a l’ajuntament que vetlli pel nostre poble quan nosaltres som els primers que realitzant aquests actes, demostrem que no ens estimem Salt.

Dit això, també crec que si l’ajuntament veu que nosaltres els ciutadans no som capaços de mantenir net el poble, hi pot posar mesures per sancionar a tot aquell que embruti el poble. Sancionar als que tiren papers al terra, sucs, paquets de tabac, etc; i sobretot, sancionar aquelles persones que encara no han après que el seu gos no es recollirà sol les seves deposicions.


A la fotografia es pot veure un tros de roda de cotxe, el qual, segons uns veïns del Passeig Ciutat de Girona, que és on estava l’objecte, va estar allà terra durant tres dies seguits inclòs el dimecres que s’hi fa mercat. Alguna cosa falla perquè passi això no? En aquest cas, tant la feina dels escombriaires com l’actuació dels ciutadans no ha estat la correcta crec jo.

Per tant, podríem recuperar la figura “d’Agent Cívic”, amb més autoritat i independentment dels 10 voluntaris de “protecció civil” els quals realitzen tasques diferents. A través d’aquests Agents Cívics amb autoritat per sancionar, potser aconseguiríem controlar als ciutadans que embruten tant el poble.PD: Tota la brutícia de les fotografies es va recollir i es va dipositar a les escombraries pertinents. 

________________________________________________________________________________________________________

Buenas tardes Salt, hoy os propongo hablar de nuestras calles, de lo sucias que se ven.

Bajo mi punto de vista, las calles de nuestro pueblo, las plazas y los parques, están sucios. Están llenos de basura, excrementos de perros, papeles, chicles, cigarros, etc.

Bien pues, si somos capaces de ver esto, también deberíamos ser capaces de reconocer que quien tiene la gran culpa de esto somos nosotros y no el ayuntamiento. Esta afirmación es así porque como todos sabemos, tenemos unas personas que trabajan para que nuestro pueblo esté limpio, y creo sinceramente que todos ellos realizan muy bien su trabajo. Pero si nosotros, no contribuimos a que estos trabajadores tengan menos trabajo, está claro que no dan abasto y por lo tanto, Salt se ve sucio.

¿Y pues? ¿Nos da igual que el pueblo se vea sucio? ¿Nos da igual que cualquier persona caminando tranquilamente pueda pisar un excremento de perro? ¿O que algún niño se meta un cigarro del suelo en la boca?
No podemos exigir al ayuntamiento que vele por nuestro pueblo cuando nosotros somos los primeros que realizando estos actos, demostramos que no nos queremos Salt.

Dicho esto, también creo que si el ayuntamiento ve que nosotros los ciudadanos no somos capaces de mantener limpio el pueblo, puede poner medidas para sancionar a todo aquel que ensucie el pueblo. Sancionar a los que tiran papeles al suelo, paquetes de zumos, paquetes de tabaco, etc.; y sobre todo, sancionar aquellas personas que todavía no han aprendido que su perro no se recogerá solo sus deposiciones.
En la fotografía se puede ver un trozo de rueda de coche, el cual, según unos vecinos del Paseo Ciudad de Girona, que es donde estaba el objeto, estuvo allí en el suelo durante tres días seguidos incluido el miércoles que se hace mercado. ¿Algo falla para que pase esto no? En este caso, tanto el trabajo de los basureros como la actuación de los ciudadanos no ha sido la correcta creo yo.

Por lo tanto, podríamos recuperar la figura "de Agente Cívico", con más autoridad e independientemente de los 10 voluntarios de "protección civil" los cuales realizan tareas diferentes. A través de estos Agentes Cívicos con autoridad para sancionar, quizá conseguiríamos controlar a los ciudadanos que ensucian tanto el pueblo.

PD: Toda la suciedad de las fotografías se recogió y se depositó en la basura pertinentes.

3 comentaris:

 1. La veritat és que molt net no el tenim el poble... Però també és de justicia recordar la dita que diu "no és més net el que més neteja sinó el que menys embrut" podríem traduir-lo als diferents idiomes que parlem a Salt i fer difusió.

  Margarita Cama.

  ResponElimina
 2. I tan que combe neteixa els carres ,,, tan lo que ansenyas alas fotos ,,,, con las escopinyadas ,, o mes ben dit els asgargaixos ,, que ia moltas personas que ufan de tiraru per terra sesa mira res,,, aaaaa i tembe els chiclets ,,,,,

  Calins.

  ResponElimina
 3. Avui en dia Salt no és un poble precisament net, molts dels carrers per els que passo a diàri fan fàstig, i jo sincerament he de vigilar per on trepitjo... Això moltes vegades ve per la falta de civisme dels ciutadans que per exemple tenen gossos, i no recullen les seves necessitats, la culpa no és dels pobres animals. Haurien de millorar-se els serveis de neteja, i que tots fossim una mica més educats alhora de voler tenir un poble net. Gràcies, i endavant, estàs fent una molt bona feina!!!

  ResponElimina