dimecres, 4 de maig de 2016

Es manté la inversió per a les comunitats i es preveuen 27 càmeres més al carrer

Es manté la inversió per a les comunitats i es preveuen 27 càmeres més al carrer. Aquest és el titular que sortia publicat en una de les notícies del diari El Punt Avui, el 17 d'abril del 2016.

El primer tema, el de la inversió per a les comunitats em sembla perfecte i necessari en molts casos. Ara, estic segur que això crearà el debat típic i tòpic: aquests diners es repartiran de forma equitativa o com sempre, només ajudaran als "de fora"? (Que consti que no defenso aquesta pregunta).
Bé doncs, tot i no compartir aquesta pregunta, puc entendre el motiu. Bé és cert que normalment les ajudes es donen els més desafavorits, i que en el nostre poble, aquesta catalogació va lligada amb la immigració, i per tant, ens dóna la sensació que les ajudes "només" es donen a aquestes persones. Però això no és així. Tot té la seva proporció i estudi abans de repartir cap ajuda.
Una altra cosa és, que ens molesti més o ens molesti menys que els més desafavorits siguin els immigrants. Això ja va segons la consciencia i mentalitat de cada persona.
Un cop més el fet que Salt sigui un poble tan plural amb tots els aspectes, comporta avantatges i desavantatges. Tot i que segons el meu punt de vista, si realment es necessita l'ajuda, es pot aconseguir igualment. No discuteixo que es tardi més i costi més, però és que potser estàvem molt ben acostumats abans, o no vivíem en un temps de crisi i per tant no es miraven tant la quantitat d'ajudes a repartir i si eren o no necessàries.

Dit això, si voleu, obrim un debat sobre aquest tema de les ajudes, per mi, encantat.

I el segon tema que tracta la notícia, és la futura inversió en càmeres de seguretat pels nostres carrers. Però jo em pregunto: quins carrers? De veritat la notícia és correcte dient que hi haurà una seixantena de càmeres repartides en bona part del municipi? El municipi de Salt només són els barris on certes persones han cregut convenient instal·lar aquests aparells? Com afecte això a les persones que resideixen en aquests barris? Discriminació? Fomenten la por? Protegeixen?

Bé doncs, disculpeu-me perquè potser no m'he preparat bé aquesta publicació, i no ho he estudiat bé, però exposat tot això, deixeu-me dir-vos que trucaré a l'ajuntament i demanaré un estudi de l'índex de robatoris, atacs violents i aldarulls, abans de instal·lar les càmeres i després. Simplement perquè crec que si inverteixen tant amb aquestes càmeres que segons el meu punt de vista, són molt contraproduents, deu ser perquè hi ha una gran diferència amb seguretat en aquests barris i per tant la millora és molt notable, no? Si no, no entenc la despesa de 12.500 € en aquest tema. Ho revisaré i us diré alguna cosa.

Moltes gràcies, espero les vostres opinions al respecte.
__________________________________________________________________________________


Se mantiene la inversión para las comunidades y se prevén 27 cámaras más en la calle. Este es el titular que salía publicado en una de las noticias del diario El Punt Avui, el 17 de abril del 2016.

El primer tema, el de la inversión para las comunidades me parece perfecto y necesario en muchos casos. Ahora, estoy seguro que esto creará el debate típico y tópico: “este dinero se repartirán de forma equitativa o como siempre, sólo ayudarán a los "de fuera?” (Que conste que no defiendo esta pregunta).
Bien pues, a pesar de no compartir esta pregunta, puedo entender el motivo. Es cierto que normalmente las ayudas se dan a los más desfavorecidos, y que en nuestro pueblo, esta catalogación va ligada con la inmigración, y por lo tanto, nos da la sensación que las ayudas "sólo" se dan a estas personas. Pero esto no es así. Todo tiene su proporción y estudio antes de repartir ninguna ayuda.

Otra cosa es, que nos moleste más o nos moleste menos que los más desfavorecidos sean los inmigrantes. Esto ya va según la conciencia y mentalidad de cada persona.
Una vez más el hecho que Salt sea un pueblo tan plural en todos los aspectos, comporta ventajas y desventajas. Aun que según mi punto de vista, si realmente se necesita la ayuda, se puede conseguir igualmente. No discuto que se tarde más y cueste más, pero es que quizás estábamos muy bien acostumbrados antes, o no vivíamos en un tiempo de crisis y por lo tanto no se miraban tanto la cantidad de ayudas a repartir y si eran o no necesarias.

Dicho esto, si queréis, abrimos un debate sobre este tema de las ayudas, por mí, encantado.

Y el segundo tema que trata la noticia, es la futura inversión en cámaras de seguridad para nuestras calles.

Pero yo me pregunto: ¿qué calles? ¿De verdad la noticia es correcta diciendo que habrá unas sesenta cámaras repartidas en buena parte del municipio? ¿El municipio de Salt sólo son los barrios donde ciertas personas han creído conveniente instalar estos aparatos? ¿Cómo afecta esto a las personas que residen en estos barrios? ¿Discriminación? ¿Fomentan el miedo? ¿Protegen?

Bien pues, disculpadme porque quizás no me he preparado bien esta publicación, y no lo he estudiado bien, pero expuesto todo esto, dejadme deciros que llamaré al ayuntamiento y pediré un estudio del índice de robos, ataques violentos y disturbios, antes de instalar las cámaras y después. Simplemente porque creo que si invierten tanto con estas cámaras que según mi punto de vista, son muy contraproducentes, debe de ser porque hay una gran diferencia en la seguridad en estos barrios y por lo tanto la mejora es muy notable, ¿no? Si no, no entiendo el gasto de 12.500 € en este tema. Lo revisaré y os diré algo.


Muchas gracias, espero vuestras opiniones al respeto.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada