dimecres, 27 d’abril de 2016

"Actuació" Sergi Fabri al PLE

Bon dia Saltencs. A continuació m'agradaria fer una reflexió a tall de crítica sobre l'actuació d'en Sergi Fabri, núm. 1 de PxC de Salt dins l'últim PLE.

Intentaré reprimir-me i ser educat.


Crec que tots sabem els ideals d'aquest partit polític radical. Doncs bé, el dilluns passat dins el PLE del nostre ajuntament es va produir una patètica, vergonyosa i inhumana actuació per part d'en Sergi Fabri, al qui pels meus propis ideals i pel respecte que tinc envers tots els immigrants i sobretot "refugiats", no penso tractar mai de "senyor". Dit això, comencem.


Aquest "polític" va creure oportú aixecar el to de veu per cridar el següent (referint-se als refugiats): "però si el que volen és saber l'opinió de Plataforma en aquest assumpte, no pateixin que els hi diré clar i català: Mentre hi hagi un sol autòcton necessitat, cap refugiat a casa nostre. A més a més aprofitaré per dir ben alt i sense embuts, PRIMER ELS DE CASA"


Transcrit això, m'entra una ràbia, un fàstic, un rebuig i un sentit de vergonya com a país i com a poble, al saber que entre tots nosaltres conviuen persones d'aquest tipus.

Senyores i senyors que puguin creure que el que diu aquest home és meravellós i perfecte, els recordo que a Espanya està governant un partit polític que comparteix molts ideals amb aquest altre, i seguim sense rebre ni ajudes ni solucions. Tot dit.
Per altra banda, qualsevol persona que pugui defensar aquest inhumà discurs, es cataloga ella mateixa d'insolidària, de tenir poc cor, d'egoista i fins i tot, de mala persona. Pot ser, sóc molt radical, però pensem un moment el què aquesta persona està demanant i prohibint, està dient que privem de qualsevol ajuda humana a un nadó que marxa de la guerra mor de gana; a una dona gran que fuig del seu país deixant endarrere totes les seves arrels, records i costums; a milers i milers de famílies que ho han perdut tot i només demanen un lloc on poder refer la seva vida... Aquestes persones no demanen un cotxe, no demanen una casa amb piscina, no demanen milions d'euros, demanen exactament el mateix que van demanar tots els nostres avantpassats quan fugien de la guerra i els van acollir a França. A tots vosaltres, que reivindiqueu el tancament de fronteres i la prohibició d'ajudes, m'agradaria poder-vos transportar als anys on els espanyols havien de fugir també del seu propi país, subsistint de les ajudes altruistes que rebien dels països veïns...

Em preocupa molt seriosament veure com estem creixent dins d'una societat egoista, on moltes persones eduquen als seus fills a través de la competitivitat, a través de les diferències i comparacions, a través del racisme, del masclisme... exactament igual que a l'època del dictador espanyol, Franco; en comptes d'educar a través de la generositat, de l'altruisme, de la igualtat, del compromís, de l'educació envers la resta de persones, del respecte cap a l'heterogeneïtat de cultures i la inclusió d'aquestes, etc.


Em preocupa també que amb l'excusa de la llibertat d'expressió, dins un ajuntament (on per sort cap dels altres membres del PLE va donar suport aquest discurs egoista i realitzat amb tan mal gust), es puguin fer comentaris d'aquest tipus i no hi hagi cap conseqüència. On es pugui faltar el respecte a milers de persones que ho estan passant horriblement malament i no s'hi faci res al respecte; en canvi, si una persona crema una fotografia d'un monarca o fa apologia de la violència envers algun polític, pot anar a la presó.

Resumeixo, Sergi Fabri pot fer apologia del racisme, de la discriminació, de la ira i de la ràbia envers els immigrants i els "refugiats" i no li passarà res, ara bé, si jo publico a alguna xarxa social que vull realitzar un acte violent al senyor Rajoy, aniré a la presó o em caurà una multa que no podré pagar. Molt bé. Estem evolucionant molt bé, oi?

En fi, pot ser que reflexionem tots una mica més sobre els nostres actes, que analitzem les situacions de cadascú i llavors, pensem en si volem o no ajudar i millorar. I per altra banda, sincerament m'agradaria que aquest acte i discurs per part de PxC de Salt no quedés impune, però sé que no els hi passarà absolutament res perquè des del moment que se'ls hi permet tenir l'eslògan que tenen, ja està tot dit.


Moltes gràcies i espero que aquesta reflexió i crítica serveixi, si més no, per remoure consciencies.


https://www.youtube.com/watch?v=futcblacpt8  (1:27:00) 


_________________________________________________________________________

Buenas tardes Salt. A continuación me gustaría hacer una reflexión a modo de crítica sobre la actuación de Sergio Fabri, nº1 de PxC de Salt dentro del último PLE.

Intentaré reprimirme y ser educado.

Creo que todos sabemos los ideales de este partido político radical. Pues bien, el pasado lunes en el PLE de nuestro ayuntamiento se produjo una patética, vergonzosa e inhumana actuación por parte de Sergio Fabri, al que por mis propios ideales y por el respeto que tengo hacia todos los inmigrantes y sobre todo "refugiados", no pienso tratar nunca de "señor". Dicho esto, comencemos.

Este "político" creyó oportuno levantar el tono de voz para decir lo siguiente (refiriéndose a los refugiados): "pero si lo que quieren es saber la opinión de Plataforma en este asunto, no sufran que se lo diré claro y catalán: mientras haya un solo autóctono necesitado, ningún refugiado en nuestra casa. Además aprovecharé para decir bien alto y sin rodeos, PRIMERO LOS DE CASA "

Transcrito esto, me entra una rabia, un asco, un rechazo y un sentido de vergüenza como país y como pueblo, al saber que entre todos nosotros conviven personas de este tipo.
Señoras y señores que puedan creer que lo que dice este hombre es maravilloso y perfecto, les recuerdo que en España está gobernando un partido político que comparte muchos ideales con este otro, y seguimos sin recibir ni ayudas ni soluciones. Todo dicho.
Por otra parte, cualquier persona que pueda defender este inhumano discurso, se cataloga ella misma de insolidaria, de tener poco corazón, de egoísta e incluso, de mala persona. Puede que sea muy radical diciendo esto, pero pensamos un momento lo que esta persona está pidiendo y prohibiendo: está diciendo que privamos de cualquier ayuda humana a un bebé que se marcha de la guerra muerto de hambre; a una mujer mayor que huye de su país dejando atrás todas sus raíces, recuerdos y costumbres; a miles y miles de familias que lo han perdido todo y sólo piden un lugar donde poder rehacer su vida ... Estas personas no piden un coche, no piden una casa con piscina, no piden millones de euros, piden exactamente lo mismo que pidieron todos nuestros antepasados ​​cuando huían de la guerra y los acogieron en Francia. A todos vosotros, que reivindicáis el cierre de fronteras y la prohibición de ayudas, me gustaría poderos transportar a los años donde los españoles tenían que huir también de su propio país, subsistiendo de las ayudas altruistas que recibían de los países vecinos ...

Me preocupa muy seriamente ver cómo estamos creciendo dentro de una sociedad egoísta, donde muchas personas educan a sus hijos a través de la competitividad, a través de las diferencias y comparaciones, a través del racismo, del machismo ... exactamente igual que en la época del dictador español, Franco; en vez de educar a través de la generosidad, del altruismo, de la igualdad, del compromiso, de la educación hacia el resto de personas, del respeto hacia la heterogeneidad de culturas y la inclusión de las mismas, etc.

Me preocupa también que con la excusa de la libertad de expresión, en un ayuntamiento (donde por suerte ninguno de los otros miembros del PLE apoyó este discurso egoísta y realizado con tan mal gusto), se puedan hacer comentarios de este tipo y no haya ninguna consecuencia. Donde se pueda faltar el respeto a miles de personas que lo están pasando horriblemente mal y no se haga nada al respecto; en cambio, si una persona quema una fotografía de un monarca o hace apología de la violencia hacia algún político, puede ir a la cárcel.
Resumo, Sergi Fabri puede hacer apología del racismo, de la discriminación, de la ira y de la rabia hacia los inmigrantes y los "refugiados" y no le pasará nada, ahora bien, si yo publico en alguna red social que quiero realizar un acto violento al señor Rajoy, iré a la cárcel o me caerá una multa que no podré pagar. Muy bien. Estamos evolucionando muy bien, ¿verdad?

En fin, estaria bien que reflexionasemos todos un poco más sobre nuestros actos, que analizasemos las situaciones de cada uno y entonces, pensasemos en si queremos o no ayudar y mejorar. Y por otra parte, sinceramente me gustaría que este acto y discurso por parte de PxC de Salt no quedara impune, pero sé que no les pasará absolutamente nada ya que desde el momento que se les permite tener el eslogan que tienen , ya está todo dicho.Muchas gracias y espero que esta reflexión y crítica sirva, al menos, para remover conciencias.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada