divendres, 22 de gener de 2016

Càmeres de Seguretat

Bon dia poble, avui us proposo parlar sobre la instal·lació de càmeres de seguretat als carres de salt, però no a tots precisament.

Caminant per Salt, trobem les càmeres de seguretat només als carrers que estan catalogats com a “conflictius”, és a dir, zona centre (plaça llibertat, Àngel Guimerà, Doctor Ferran, etc); i a altres llocs com als aparcaments del Parc Monar.

Bé doncs, que us sembla aquestes mesures de seguretat? Us semblen correctes? Justes per a tothom? Us agrada que us gravin pel carrer, tot hi sent un espai lliure i públic? Creieu que s’haurien de posar càmeres a tot arreu o amb les que hi ha instal·lades ja n’hi ha prou?

Per altra banda,  us semblen normals els prejudicis i catalogacions que hi ha de cares aquests barris?  

Sota el meu punt de vista, no em sembla just que NOMÉS hi hagin càmeres en aquests barris, ja que entenc doncs que potser hi ha algun ciutadà que es pot sentir discriminat pel fet que en el seu barri, l’han de gravar per poder estar tranquil pel carrer. Crec doncs, que amb aquesta mesura, encara es crea més por i més prejudicis per les persones dels altres barris, que no conviuen en aquests i que per tant, es creen idees errònies de com és viure en aquests carrers. Per tant, em semblaria més just que fos un poble més igual per a tothom, independentment de les estadístiques de conflictes que es realitzin. Lo just seria o tots o ningú, d’aquesta manera no hi hauria intenció de prejutjar o sotmetre a un control (innecessari) a només als veïns d’aquests barris.

Ara bé, també estic segur que hi ha gent que opina tot el contrari i que amb aquestes mesures de seguretat es sent més protegit i tranquil per aquests carrers. Totalment respectable i lògic depenent de les circumstàncies de cadascú.

Així doncs, per això us publico aquest tema, perquè pugueu expressar les vostres opinions amb total llibertat.

__________________________________________________________________________________________________________

Buenos días pueblo, hoy os propongo hablar sobre la instalación de cámaras de seguridad en las calles de Salt, pero no a todos precisamente.

Caminando por Salt, encontramos las cámaras de seguridad sólo en las calles que están catalogadas como "conflictivas", es decir, zona centro (plaza Llibertat, Àngel Guimerà, Doctor Ferran, etc); y en otros lugares como en los aparcamientos del Parc Monar.

Bien pues, ¿que os parecen estas medidas de seguridad? ¿Os parecen correctas? ¿Justas para todos? ¿Os gusta que os graben por la calle, aun siendo un espacio libre y público? ¿Creéis que se deberían poner cámaras en todas partes o con las que hay instaladas ya hay suficiente?

Por otra parte, ¿les parecen normales los prejuicios y catalogaciones que hay de caras a estos barrios?

Bajo mi punto de vista, no me parece justo que SÓLO hayan cámaras en estos barrios, ya que entiendo pues que quizás hay algún ciudadano que se puede sentir discriminado por el hecho de que en su barrio, lo han de grabar para poder estar tranquilo por la calle. Creo pues, que con esta medida, aunque se crea más miedo y más prejuicios por las personas de los otros barrios, que no conviven en estos y que por tanto, se crean ideas erróneas de cómo es vivir en estas calles. Por lo tanto, me parecería más justo que fuera un pueblo más igual para todos, independientemente de las estadísticas de conflictos que se realicen. Lo justo sería o todos o nadie, de esta manera no habría intención de prejuzgar o someter a un control (innecesario) sólo a los vecinos de estos barrios.

Ahora bien, también estoy seguro de que hay gente que opina todo lo contrario y que con estas medidas de seguridad se siente más protegido y tranquilo por estas calles. Totalmente respetable y lógico dependiendo de las circunstancias de cada uno.

Así pues, por eso os publico este tema, para que podáis expresar vuestras opiniones con total libertad.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada